1

 

Gerrit Jan de Geus

geboren : 3-7-1903 te Maartensdijk

overleden: 13-7-1942 te Dachau (39 jaar oud)


 

 

 

OUDERS

 

Cornelis De Geus

Pietje de Ruijter

 

HUWELIJKEN

 

Getrouwd op 11 juni 1936 te Zeist met Maria Jacoba Smelt, zie advertentie.

Zij is geboren op 9 april 1908 te Wissekerke (Zeeland), overleden december1971 in Doorn (?)

Na de oorlog was zij actief bij de Partij van de Arbeid, en ze stond in 1956 op de kieslijst voor de Tweede Kamer verkiezing.
Zij schreef artikelen in het zendingsblad onder de naam "Mary J. Smelt". Ze heeft gewoond in Driebergen en Oegstgeest.

Mevrouw De Geus-Smelt (1908-1971) was van 1957 tot ultimo 1963 secretaris voor vrouwenwerk en publiciteit van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk. Van december 1956 tot februari 1964 was zij hoofdredacteur van het Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk. Zij had tevens zitting in de redactie van de Zendingsjeugdkrant en van Verre Naasten, het driemaandelijks orgaan van de Medische Zending der NHK. (bron)

 

KINDEREN

 

  1. Cornelis Hendrik Jan de Geus, geboren 4 aug. 1937 te Beuningen , zie advertentie.
    Hij is in 1972 gepromoveerd in Godgeleerdheid, op een dissertatie over de oudste geschiedenis en het ontstaan van het volk Israël: "de stammen van Israël" (zie samenvatting) .
    Hij is als hoofddocent Hebreeuws en Archeologie van het oude Nabije Oosten verbonden aan de vakgroep Taken en Culturen van het MiddenOosten
    aan de RuG. Vanaf 1985 is hij voorzitter van de landelijke 'Werkgemeenschap voor de Archeologie van Palestina'.
  2. Lydia Maria de Geus, geboren op 19 juli 1939 te Beuningen

 

OVERIGE INFORMATIE

 

In Almelo is een straat naar hem vernoemd, de ds de Geusstraat.

Het volgende is gevonden op de website http://results-zoek-wo2-persoon.holocaust.klup.nl/:

Werkte eerst in een laboratorium en ging later theologie studeren. Zijn eerste gemeente was in Zaandam, waar hij de boeken van theoloog Karl Barth bestudeerde. Hij rondde zijn studie af in Groningen en ging als predikant naar Beuningen bij Nijmegen. Hier waarschuwde hij in zijn preken al tegen Hitler met de woorden: "Wij kennen maar een leider, en dat is niet Hitler, maar Jezus Christus". In februari 1940 werd hij predikant in Almelo. Hier spoorde hij mensen aan de Duitsers niet te volgen. Ook hield hij praatavonden met NSB'ers, maar vond na enkele avonden, dat het onmogelijk was tot wederzijds begrip te komen. Waarschijnlijk is hij toen op de lijst gekomen van mensen die uit het openbare leven moesten verdwijnen. Toen hij op 28 januari 1942 les stond te geven in het catechisatie lokaal, verscheen de Gestapo, die hem arresteerde. Eerst zat hij in Arnhem, waar hij spreekuur hield voor andere gevangenen, daarna ging hij naar Amersfoort, Essen en Würzburg, waarna hij KZ Dachau terechtkwam. Hier wist hij drie weken te overleven. Op een gegeven moment kon hij niet meer zitten, hij moest gaan liggen. Dat betekende een ziekenhuisopname die tot zijn dood leidde.

Woonadressen:

T/m 1936: Hazenkampscheweg 26 te Nijmegen

V.a. 13-7-1936: Dorpssingel A162 te Beuningen

V.a. 12-2-1940: Grootestraat 114a te Almelo

In 1946 is een boekje uitgegeven over het leven van Gerrit Jan de Geus, geschreven door zijn vrouw.

Titel: Gaande in de gehoorzaamheid. Korte levensschets van Ds. G.J. de Geus, N.H. predikant, gestorven te Dachau 13 juli 1942.
Uitgave: Uitgeverij Kirchner
Amsterdam 1946
26 p., ill.
signatuur: P/-/port/849

Dit boekje is te raadplegen in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie

 

BRONNEN

 

dickgeus@caiway.nl

Persoonskaart Gerrit Jan de Geus