Bent u een startende ondernemer?

Wij krijgen regelmatig vragen over wat er moet gebeuren om een onderneming op te starten.
Om deze reden volgt hierna een opsomming van zaken waaraan moet worden gedacht.Starterspakket

Stap 1: Denk na over de rechtsvorm

De meest voorkomende rechtsvormen voor een onderneming zijn eenmanszaak, Vennootschap onder Firma (VOF) en de Besloten Vennootschap (B.V.).

De eenmanszaak is de eenvoudigste vorm; er is 1 eigenaar, die met eigen geld de onderneming opzet. Deze eigenaar is met zijn volledige prive-vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming; als de eenmanszaak failliet gaat, betekent dat dat de ondernemer in prive failliet gaat. De eenmanszaak kan personeel in dienst hebben. Als er geen personeel is wordt er gesproken over een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP).

De VOF is vergelijkbaar met de eenmanszaak. Het verschil is dat er altijd meerdere eigenaren zijn. Wel is iedere eigenaar met zijn prive-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Het is belangrijk dat de eigenaren bij de oprichting afspraken maken over o.a. de winstverdeling, en dit vastleggen in een VOF-contract, om latere discussies te voorkomen. Een voorbeeld contract kan worden gevonden bij de Kamer van Koophandel. Klik hier.

De B.V. is een aparte juridische rechtsvorm. Deze kan alleen via de notaris worden opgericht.
Een B.V. kan 1 of meerdere eigenaren hebben. Deze eigenaren zijn in principe niet aansprakelijk voor schulden van de B.V., en kunnen bij een faillissement alleen hun inleg (aandelenkapitaal) verliezen. Om een B.V. op te richten was er een storting van 18.000 euro op een bankrekening van de B.V. verplicht, maar vanaf 1 oktober 2012 is dit niet meer nodig door de invoering van de Flex-BV.

Stap 2: Aanmelding bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst

De eenmanszaak en de VOF worden gestart door de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

De B.V. wordt gestart door oprichting bij de notaris, waarna deze zorg draagt voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Nadat de onderneming is ingeschreven volgt automatisch de aanmelding bij de belastingdienst. U ontvangt hiervoor het formulier "Opgave gegevens Startende Onderneming", waarin u o.a. moet opgeven hoeveel winst u denkt te gaan maken.
De belastingdienst beoordeelt vervolgens voor welke belastingen u in aanmerking komt (Omzetbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting) en stuurt u hier bericht over, met vermelding van de fiscale nummers.

Stap 3: Financiering
Als u over genoeg geld beschikt om de onderneming op te starten, dan kunt u deze stap overslaan. Als u echter geld moet lenen bij een bank, dan ontkomt u er niet aan om een ondernemingsplan op te stellen. De vorm van dit ondernemingsplan is geheel vrij; u moet daar o.a. in beschrijven welke plannen u heeft, welke uitgaven u gaat doen, en hoe u dat wilt financieren.

Alles over het ondernemingplan kunt u vinden bij de Kamer van Koophandel, zie link.

De KvK heeft een model voor het ondernemingsplan gemaakt, welke u hier gratis kan downloaden (word-sjabloon, eerst uitpakken!.

Stap 4: Administratie
U moet de administratie zo eenvoudig mogelijk houden. Zorg er daarom voor dat prive-uitgaven en de inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk gescheiden blijven door een aparte bankrekening voor de onderneming te openen. Een andere belangrijke tip: Houdt de kasbetalingen zeer beperkt. Als het toch nodig is, betaal dan zoveel mogelijk met pin, omdat de uitgaven dan toch via de bank lopen. Het is ook belangrijk altijd op de bonnetjes te noteren waarvoor het is bestemd, want een korte tijd later bent u het vast weer vergeten.

Een vraag die vaak wordt gesteld is: Welk boekhoudprogramma moet er worden gekocht? Het standaardantwoord is: dat hangt af van het soort onderneming, de omvang van de ondeming, maar ook de kennis van de persoon die de boekhouding gaat bijhouden. Als u namelijk nog nooit een boekhouding heeft bijgehouden, dan wordt de kwaliteit van de boekhouding echt niet beter als u een heel duur programma koopt. Integendeel zelfs, u kan dan beter beginnen met een eenvoudig en goedkoop programma. Als u dan ziet dat het niets voor u is, dan kan u altijd nog besluiten de administratie uit te besteden aan een derde. Het is overigens niet altijd noodzakelijk een boekhoudprogramma aan te schaffen; een eenvoudige administratie kunt u prima in Excel bijhouden, vooral als de boekhouding niet meer is dan de som aan inkomende en uitgaande facturen. Wel moet u dat dan zo inrichten dat de BTW apart wordt vermeld, om goede BTW-aangiftes te kunnen indienen.

Als u de boekhouding liever wilt uitbesteden, dan kan u dit onderbrengen bij een accountant of een boekhouder. Een accountant is hoger opgeleid dan een boekhouder, maar is ook beduidend duurder. Wel zal een accountant zich meer richten op het geven van adviezen.
Als u daar geen behoefte aan heeft, dan raden wij u aan om in ieder geval in de beginfase van de onderneming een administratiekantoor in de buurt in te huren.
Bevalt dit niet, dan kan u later altijd nog overschakelen.

Uiteraard zijn er nog veel meer stappen die genomen moeten worden.
Maar dat is het vervolg.

Meer informatie?
Bekijk de YouTube-video's van de Belastingdienst op www.youtube.com/belastingdienst, of lees verder op www.belastingdienst.nl/starters.  

Zoeken binnen de website