Lid van NBA

logo NBA
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde beroepsorganisatie van circa 14.600 Registeraccountants (RA) en circa 6.500 Accountant-Administratieconsulenten (AA) die werkzaam zijn als accountant in het vrije beroep, bij de overheid of het bedrijfsleven of die als financieel deskundige werkzaam zijn in verschillende functies in de maatschappij.

Iedere accountant is verplicht ingeschreven bij het NBA, en moet zich houden aan de door het NBA uitgevaardigde verordeningen.
Dat betekent ook dat iedere accountant verplicht is om jaarlijks cursussen te volgen, in het kader van permanente educatie.

Alle accountants worden ook door het NBA getoetst om te controleren of blijvend aan de aan accountants gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan.

 

Voor meer informatie over het NBA: klik hier

Zoeken binnen de website